מסועי קשת

  • אין קטגוריות

מסוע קשת להוצאת תמותה

מסוע המשמש להוצאת תמותת העופות. הגובה הרצוי ניתן לכיוון באמצעות כננת . ישנה אפשרות להתקנת יחידת בקרה לשם ספירת התמותה, שמירה והצגת הנתונים לפי ימי גידול.