מאוורר '36

  • אין קטגוריות

מאוורר '36

מאוורר '36  פיתוח קשת, בעל ספיקה של 18,000 קוב אוויר לשעה