רשתות צל

  • אין קטגוריות

רשת צל ממונעת קשת

רשת צל ממונעת המתאימה לרפתות וללולים מופעלת לפי שעון גשם או רוח. הרשת משמשת למגוון מטרות כגון: מניעת כניסת גשם לחצרות רביצה, במיוחד בסככות גבוהות הפחתת כמות האור בלול ברבייה כבדה או קלה מניעת כניסת השמש ובכך מעודדת פוריות, מאחר והשמש משפיעה לרעה על פוריות העדר במדינות קרות – מניעת כניסת שלג לרפתות וללולים