פרוייקט כפר הנגיד

  • אין קטגוריות

כפר הנגיד – פרוייקט כולל

בפרוייקט כפר הנגיד התקנו צלחות האבסה, טיפניות, וילון, מזין, ולוח חשמל.