שקילת מיכלים

  • אין קטגוריות

מתמרים

מתמרים ומערכות שקילה למיכלי תערובת, סילו.    

פידטרוניק 5005

מערכת שקילת סילו חשמלית ומדויקת המיועדת להאכלת מתוקצבת בלולי רבייה ופטם, בהם שליטה על תצרוכת המזון הינה הכרחית, וכן לרפתות. המערכת יכולה לתפעל שתי מקדחות מזון נפרדות משני מיכלי סילו שונים על מנת לאפשר חלוקת מזון למיכלונים באופן נפרד, עבור זכרים ונקבות באמצעות מערכת זמן-אמיתי. המערכת יכולה לחלק כמויות מזון שונות עבור עד 15 מיכלונים […]

פידטרוניק 4004
A

מערכת חשמלית לשקילת מזון בסילו, המיועדת לתקצוב תצרוכת המזון בלולי רבייה, לולי פטם ולולי הודים, וכן ברפתות. המערכת אוספת ומציגה את המידע הבא: תצרוכת מזון יומית תצרוכת מזון כוללת כמות המזון המועברת מהמשאית לסילו המערכת בעלת 4 תאי העמסה ומשענות מתכווננות לרגלי הסילו. (אפשרות ל-8 תאי העמסה עבור 2 סילו) המערכת מציגה את משקל המזון […]