בקרת אוורור

  • אין קטגוריות

צו רוח קשת

מערכת הפסקת מאווררים עצמאית המותקנת בסככת הרפת. בזמן שהמערכת מזהה משבי רוח חיצונים (מספקים) היא מפסיקה באופן אוטומטי את המאווררים ברפת. המערכת כוללת גשש טמפרטורה ויציאה לצינון. מותנית בטמפרטורת הפעלה, בעלת אפשרות בחירת זמן צינון וכן בחירת זמן הפסקה. ניתן להפסיק את המאווררים גם לפי טמפרטורה. ניתן לקבל גם צינון בסככות. תורמת לחסכון בחשמל.