מזינים

  • אין קטגוריות

מזין 90 מ"מ ומזין 120 מ"מ

מזין 90 משמש לרפתות, מרכזי מזון, גפת, למפעלים, לולי הודים גדולים, ולולי רבייה כבדה. יכולת אספקה של 2.5 טון לשעה. מזין 120 משמש ברפתות, מרכז מזון, גפת, מפעלים וכן בלולי רבייה כבדה. יכולת אספקה של 5 טון לשעה.