מנהרת חיטוי

  • אין קטגוריות

מנהרת חיטוי קשת

מנהרת החיטוי מונעת כניסת מחלות לתחום הלול. המערכת מורכבת ממיכל מים בצרוף חומרי שטיפה וחיטוי, משאבת לחץ גבוה, ודיזות. כלי רכב העובר במנהרה מרוסס מכל הכיוונים – מעלה/מטה/צדדים, באמצעות דיזות בלחץ גבוה, המחטאים אותו לפני כניסתו לתחום הלול.