גרלנדה

  • אין קטגוריות

גרלנדה

יצוקה ואטומה לתליה בלולים ורפתות, במרווחים שבין 3 ל-6 מטר.